Hillemitt
Välkommen till Ålfiskarens Samfällighetsförening
Ålfiskarens Samfällighetsförening har som uppgift att sköta drift och underhåll av tre huvudvägar med bivägar i Furuboda. Huvudvägarna är Hommevägen, Hillevägen och Monsunvägen.
Föreningens uppgifter
Vägsamfällighetens primära uppgift är att svara för att alla vägar är framkomliga och i gott skick såväl sommar som vinter. ......
Läs mer i filen föreningens uppgifter
Här finns även föreningens stadgar
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson söndag 07 november 2021 - 23:00:00 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Vägunderhåll
I oktober har vi fått åtgärdat en del problem på våra grusvägar. På Trombvägen och Strutvägen har vändplatserna tidigare blivit översvämmade vid snösmältningen och när det kommer mycket regn. Här är nu utjämnat och en stenkista på plats där vattnet kan försvinna.
Stenkista
Vidare har Draggvägen blivit vidgjord så att det ej skall bildas fåror i vägen när det regnar mycket. Även här har vändplatsen fått bättre avrinning med en stenkista.
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson lördag 06 november 2021 - 23:00:37 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2021
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 3 juli i Aulan, Furuboda Kursgård. 36 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2020
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson torsdag 15 juli 2021 - 11:30:04 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2021
Den vårliga informationen finns via länken nedan.
Förhoppningsvis kan vi ha en årsstämma enligt vanlig ordning detta år. Planen är att vi träffas för stämman i aulan på Furuboda Kursgård lördagen den 3 juli. Definitivt besked om stämman blir av beslutas i slutet på maj månad.

Läs vidare här:
Information 2021
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 22 mars 2021 - 07:00:28 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2020
På grund av coronapandemin blev stämman senarelagd. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 oktober i Aulan, Furuboda Kursgård. 21 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2019
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson onsdag 21 oktober 2020 - 17:23:03 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2020
Den vårliga informationen finns via länken nedan.
På grund av Corona-epidemin har styrelsen beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma. Något nytt datum är inte bestämt men om det blir av så kommer kallelse att meddelas via epost, hemsida och anslagstavlor i stadgeenlig tid.

Den planerade städdagen kommer att ställas in helt i år men återkommer nästa år.

Läs vidare här:
Information 2020
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson tisdag 21 april 2020 - 11:35:51 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2019
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 29 juni på Missionshuset, Furuboda Kursgård. 36 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2018
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson söndag 14 juli 2019 - 18:56:11 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2019
Den vårliga informationen finns via länken nedan.
Infoutskick med faktura skickas ut med brev eller epost.
Notera att årets stämma äger rum lördagen den 29 juni 2019.

Läs vidare här:
Information 2019
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 29 mars 2019 - 23:00:33 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Elkablar i marken
Att använda jordankare när man bygger, t ex ett skydd för sopkärlen, är väldigt praktiskt. Tänk då på att det finns elkablar i marken. Dessa kan ligga så grunt som 40 cm under marknivå. För att säkerställa att man inte slår ner jordankare i en kabel så kan Olseröds Elektriska kostnadsfritt märka ut var dessa finns.
Jordankare1Jordankare2
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson onsdag 12 september 2018 - 10:59:53 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2018
Ordinarie årsstämma ägde rum den 30 juni på Missionshuset, Furuboda Kursgård. 45 personer närvarade.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2017
Resultaträkning för 2017
Balansräkning för 2017
Revisionsberättelse för 2017
Budget för 2019
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson tisdag 10 juli 2018 - 17:04:08 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Gå till sida 1 2 
Fler notiser
Föreningens uppgifter Gert Nilsson @ (07 nov : 23:00) (Blandat)
Vägunderhåll Gert Nilsson @ (06 nov : 23:00) (Blandat)
Årsstämma 2021 Gert Nilsson @ (15 jul : 11:30) (Blandat)
Information 2021 Gert Nilsson @ (22 mar : 07:00) (Blandat)
Årsstämma 2020 Gert Nilsson @ (21 okt : 17:23) (Blandat)
Information 2020 Gert Nilsson @ (21 apr : 11:35) (Blandat)
Årsstämma 2019 Gert Nilsson @ (14 jul : 18:56) (Blandat)
Information 2019 Gert Nilsson @ (29 mar : 23:00) (Blandat)
Elkablar i marken Gert Nilsson @ (12 sep : 10:59) (Blandat)
Årsstämma 2018 Gert Nilsson @ (10 jul : 17:04) (Blandat)
Information 2018 Gert Nilsson @ (16 apr : 07:11) (Blandat)
Snöoväder i påsk Gert Nilsson @ (16 apr : 07:10) (Blandat)
Årsstämma 2017 Gert Nilsson @ (10 jul : 22:02) (Blandat)
Grävning för fiber Gert Nilsson @ (19 maj : 08:23) (Blandat)
Information 2017 Gert Nilsson @ (02 apr : 09:46) (Blandat)
Fibernät på gång Gert Nilsson @ (28 okt : 07:03) (Blandat)
Årsstämma 2016 Gert Nilsson @ (14 jul : 13:11) (Blandat)
Info och avgifter 2016 Gert Nilsson @ (26 mar : 18:10) (Blandat)
Datum / Tid
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.