Hillemitt
Välkommen till Ålfiskarens Samfällighetsförening
Ålfiskarens Samfällighetsförening har som uppgift att sköta drift och underhåll av tre huvudvägar med bivägar i Furuboda. Huvudvägarna är Hommevägen, Hillevägen och Monsunvägen.
Föreningens uppgifter
Vägsamfällighetens primära uppgift är att svara för att alla vägar är framkomliga och i gott skick såväl sommar som vinter. ......
Läs mer i filen föreningens uppgifter
Här finns även föreningens stadgar
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 27 maj 2024 - 12:25:00 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Kallelse till årsstämma 2024
Medlemmar hälsas välkomna till ordinarie årsstämma 2024 som äger rum på Furuboda Kursgård lördagen den 29 juni kl 10.00 i Missionshuset.
En motion om farthindren finns tillgänglig via länken nedan.
Nedan finns länkar till dagordning och verksamhetsberättelse.

Dagordning för stämman
Förvaltningsberättelse för 2024
Motion om tydliggörande av farthinder
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 27 maj 2024 - 04:20:00 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2024
I år är årsstämman planerad till lördagen den 29 juni. Liksom tidigare är platsen Missionshuset på Furuboda Kursgård.
Lite mer info finns nedan.
Städdagen blir 2 veckor senare den 13 juli.

Läs vidare här:
Information 2024
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 01 april 2024 - 09:20:43 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2023
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 1 juli i Missionshuset, Furuboda Kursgård. 30 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Förvaltningsberättelse för 2022
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 14 juli 2023 - 07:00:59 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2022
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 2 juli i Missionshuset, Furuboda Kursgård. 29 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2021
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson tisdag 12 juli 2022 - 18:13:36 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2022
Den vårliga informationen finns via länken nedan.
I år blir det en årsstämma enligt vanlig ordning. Planen är att vi träffas för stämman i Missionshuset på Furuboda Kursgård lördagen den 2 juli.

Läs vidare här:
Information 2022
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 08 april 2022 - 19:24:22 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Vägunderhåll
I oktober har vi fått åtgärdat en del problem på våra grusvägar. På Trombvägen och Strutvägen har vändplatserna tidigare blivit översvämmade vid snösmältningen och när det kommer mycket regn. Här är nu utjämnat och en stenkista på plats där vattnet kan försvinna.
Stenkista
Vidare har Draggvägen blivit vidgjord så att det ej skall bildas fåror i vägen när det regnar mycket. Även här har vändplatsen fått bättre avrinning med en stenkista.
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson lördag 06 november 2021 - 23:00:37 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2021
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 3 juli i Aulan, Furuboda Kursgård. 36 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2020
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson torsdag 15 juli 2021 - 11:30:04 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2021
Den vårliga informationen finns via länken nedan.
Förhoppningsvis kan vi ha en årsstämma enligt vanlig ordning detta år. Planen är att vi träffas för stämman i aulan på Furuboda Kursgård lördagen den 3 juli. Definitivt besked om stämman blir av beslutas i slutet på maj månad.

Läs vidare här:
Information 2021
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 22 mars 2021 - 07:00:28 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2020
På grund av coronapandemin blev stämman senarelagd. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 oktober i Aulan, Furuboda Kursgård. 21 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2019
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson onsdag 21 oktober 2020 - 17:23:03 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Fler notiser
Föreningens uppgifter Gert Nilsson @ (27 maj : 12:25) (Blandat)
Kallelse till årsstämma 2024 Gert Nilsson @ (27 maj : 04:20) (Blandat)
Information 2024 Gert Nilsson @ (01 apr. : 09:20) (Blandat)
Årsstämma 2023 Gert Nilsson @ (14 juli : 07:00) (Blandat)
Årsstämma 2022 Gert Nilsson @ (12 juli : 18:13) (Blandat)
Information 2022 Gert Nilsson @ (08 apr. : 19:24) (Blandat)
Vägunderhåll Gert Nilsson @ (06 nov. : 23:00) (Blandat)
Årsstämma 2021 Gert Nilsson @ (15 juli : 11:30) (Blandat)
Information 2021 Gert Nilsson @ (22 mars : 07:00) (Blandat)
Årsstämma 2020 Gert Nilsson @ (21 okt. : 17:23) (Blandat)
Information 2020 Gert Nilsson @ (21 apr. : 11:35) (Blandat)
Årsstämma 2019 Gert Nilsson @ (14 juli : 18:56) (Blandat)
Information 2019 Gert Nilsson @ (29 mars : 23:00) (Blandat)
Elkablar i marken Gert Nilsson @ (12 sep. : 10:59) (Blandat)
Årsstämma 2018 Gert Nilsson @ (10 juli : 17:04) (Blandat)
Information 2018 Gert Nilsson @ (16 apr. : 07:11) (Blandat)
Snöoväder i påsk Gert Nilsson @ (16 apr. : 07:10) (Blandat)
Grävning för fiber Gert Nilsson @ (19 maj : 08:23) (Blandat)
Fibernät på gång Gert Nilsson @ (28 okt. : 07:03) (Blandat)
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.