Gert Nilsson    01 apr. : 09:20
 Inget    Blandat

Info 2024

I år är årsstämman planerad till lördagen den 29 juni. Liksom tidigare är platsen Missionshuset på Furuboda Kursgård.
Lite mer info finns nedan.
Städdagen blir 2 veckor senare den 13 juli.

Läs vidare här:
Information 2024


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=55&news_title=Information%202024&news_sef=information-2024&news_body=I%20%C3%A5r%20%C3%A4r%20%C3%A5rsst%C3%A4mman%20planerad%20till%20l%C3%B6rdagen%20den%2029%20juni.%20Liksom%20tidigare%20%C3%A4r%20platsen%20Missionshuset%20p%C3%A5%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%20%0ALite%20mer%20info%20finns%20nedan.%0ASt%C3%A4ddagen%20blir%202%20veckor%20senare%20den%2013%20juli.%0A%0AL%C3%A4s%20vidare%20h%C3%A4r%3A%0A%5Blink%3De107_files%2Finfo_2024.pdf%5DInformation%202024%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1711963243&news_modified=1711963243&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=Info%202024&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png