Gert Nilsson    21 okt. : 17:23
 Inget    Blandat

årsstämma

På grund av coronapandemin blev stämman senarelagd. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 oktober i Aulan, Furuboda Kursgård. 21 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2019


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=46&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202020&news_sef=arsstamma-2020&news_body=P%C3%A5%20grund%20av%20coronapandemin%20blev%20st%C3%A4mman%20senarelagd.%20Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%2010%20oktober%20i%20Aulan%2C%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2021%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman.%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fprotokoll_2020.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2019_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202019%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1603300983&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=%C3%A5rsst%C3%A4mma&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png