Årsstämma 2020


 Gert Nilsson    21 okt : 17:23
 Inget    Blandat

årsstämma

På grund av coronapandemin blev stämman senarelagd. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 oktober i Aulan, Furuboda Kursgård. 21 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2019


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=46&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202020&news_sef=arsstamma-2020&news_body=P%C3%A5%20grund%20av%20coronapandemin%20blev%20st%C3%A4mman%20senarelagd.%20Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%2010%20oktober%20i%20Aulan%2C%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2021%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman.%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fprotokoll_2020.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2019_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202019%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1603300983&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=%C3%A5rsst%C3%A4mma&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png