Årsstämma 2022


 Gert Nilsson    12 jul : 18:13
 Inget    Blandat

Ordinarie föreningsstämma 2022

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 2 juli i Missionshuset, Furuboda Kursgård. 29 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2021


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=52&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202022&news_sef=arsstamma-2022&news_body=Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%202%20juli%20i%20Missionshuset%2C%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2029%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0A%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman.%0A%0A%5Blink%3De107_files%2Fprotokoll_2022.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0A%5Blink%3De107_files%2F2021_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202021%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1657649616&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202022&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png