Årsstämma 2021


 Gert Nilsson    15 jul : 11:30
 Inget    Blandat

ordinarie föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 3 juli i Aulan, Furuboda Kursgård. 36 personer närvarade.

Nedan finns länkar till förvaltningsberättelse och protokoll från stämman.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2020


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=49&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202021&news_sef=arsstamma-2021&news_body=Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%203%20juli%20i%20Aulan%2C%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2036%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman.%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fprotokoll_2021.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2020_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202020%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1626348604&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202021&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png