Föreningens uppgifter
Vägsamfällighetens primära uppgift är att svara för att alla vägar är framkomliga och i gott skick såväl sommar som vinter. ......
Läs mer i filen föreningens uppgifter
Här finns även föreningens stadgar
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 27 maj 2024 - 12:25:00 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.