Föreningens uppgifter


 Gert Nilsson    29 dec : 23:00
 info    Blandat

info om föreningens uppgifter

Vägsamfällighetens primära uppgift är att svara för att alla vägar är framkomliga och i gott skick såväl sommar som vinter. ......
Läs mer i Föreningens uppgifter.pdf


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=43&news_title=F%C3%B6reningens%20uppgifter&news_sef=uppgifter&news_body=V%C3%A4gsamf%C3%A4llighetens%20prim%C3%A4ra%20uppgift%20%C3%A4r%20att%20svara%20f%C3%B6r%20att%20alla%20v%C3%A4gar%20%C3%A4r%20framkomliga%20och%20i%20gott%20skick%20s%C3%A5v%C3%A4l%20sommar%20som%20vinter.%20......%0D%0AL%C3%A4s%20mer%20i%20%5Blink%3De107_files%2Fuppgifter.pdf%5DF%C3%B6reningens%20uppgifter.pdf%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=info&news_meta_description=f%C3%B6reningens%20uppgifter&news_datestamp=1609282800&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=info%20om%20%20f%C3%B6reningens%20uppgifter&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png