Gert Nilsson    22 mars : 07:00
 Inget    Blandat

info 2021

Den vårliga informationen finns via länken nedan.
Förhoppningsvis kan vi ha en årsstämma enligt vanlig ordning detta år. Planen är att vi träffas för stämman i aulan på Furuboda Kursgård lördagen den 3 juli. Definitivt besked om stämman blir av beslutas i slutet på maj månad.

Läs vidare här:
Information 2021


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=47&news_title=Information%202021&news_sef=information-2021&news_body=Den%20v%C3%A5rliga%20informationen%20finns%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0AF%C3%B6rhoppningsvis%20kan%20vi%20ha%20en%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20enligt%20vanlig%20ordning%20detta%20%C3%A5r.%20Planen%20%C3%A4r%20att%20vi%20tr%C3%A4ffas%20f%C3%B6r%20st%C3%A4mman%20i%20aulan%20p%C3%A5%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd%20l%C3%B6rdagen%20den%203%20juli.%20Definitivt%20besked%20om%20st%C3%A4mman%20blir%20av%20beslutas%20i%20slutet%20p%C3%A5%20maj%20m%C3%A5nad.%0D%0A%0D%0AL%C3%A4s%20vidare%20h%C3%A4r%3A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Finfo_2021.pdf%5DInformation%202021%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1616396428&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=info%202021&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png