Gert Nilsson    06 nov. : 23:00
 Inget    Blandat

vågunderhåll

I oktober har vi fått åtgärdat en del problem på våra grusvägar. På Trombvägen och Strutvägen har vändplatserna tidigare blivit översvämmade vid snösmältningen och när det kommer mycket regn. Här är nu utjämnat och en stenkista på plats där vattnet kan försvinna.
Stenkista
Vidare har Draggvägen blivit vidgjord så att det ej skall bildas fåror i vägen när det regnar mycket. Även här har vändplatsen fått bättre avrinning med en stenkista.


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=50&news_title=V%C3%A4gunderh%C3%A5ll&news_sef=vagunderhall&news_body=I%20oktober%20har%20vi%20f%C3%A5tt%20%C3%A5tg%C3%A4rdat%20en%20del%20problem%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20grusv%C3%A4gar.%20P%C3%A5%20Trombv%C3%A4gen%20och%20Strutv%C3%A4gen%20har%20v%C3%A4ndplatserna%20tidigare%20blivit%20%C3%B6versv%C3%A4mmade%20vid%20sn%C3%B6sm%C3%A4ltningen%20och%20n%C3%A4r%20det%20kommer%20mycket%20regn.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20nu%20utj%C3%A4mnat%20och%20en%20stenkista%20p%C3%A5%20plats%20d%C3%A4r%20vattnet%20kan%20f%C3%B6rsvinna.%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2021-11%2Fstenkista.png%5B%2Fimg%5D%0AVidare%20har%20Draggv%C3%A4gen%20blivit%20vidgjord%20s%C3%A5%20att%20det%20ej%20skall%20bildas%20f%C3%A5ror%20i%20v%C3%A4gen%20n%C3%A4r%20det%20regnar%20mycket.%20%C3%84ven%20h%C3%A4r%20har%20v%C3%A4ndplatsen%20%20f%C3%A5tt%20b%C3%A4ttre%20avrinning%20med%20en%20stenkista.&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1636239637&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=v%C3%A5gunderh%C3%A5ll&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png