Gert Nilsson    21 apr. : 11:35
 Inget    Blandat

Info 2020

Den vårliga informationen finns via länken nedan.
På grund av Corona-epidemin har styrelsen beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma. Något nytt datum är inte bestämt men om det blir av så kommer kallelse att meddelas via epost, hemsida och anslagstavlor i stadgeenlig tid.

Den planerade städdagen kommer att ställas in helt i år men återkommer nästa år.

Läs vidare här:
Information 2020


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=44&news_title=Information%202020&news_sef=information-2020&news_body=Den%20v%C3%A5rliga%20informationen%20finns%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0AP%C3%A5%20grund%20av%20Corona-epidemin%20har%20styrelsen%20beslutat%20att%20skjuta%20upp%20%C3%A5rets%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma.%20N%C3%A5got%20nytt%20datum%20%C3%A4r%20inte%20best%C3%A4mt%20men%20om%20det%20blir%20av%20s%C3%A5%20kommer%20kallelse%20att%20meddelas%20via%20epost%2C%20hemsida%20och%20anslagstavlor%20i%20stadgeenlig%20tid.%0D%0A%0D%0ADen%20planerade%20st%C3%A4ddagen%20kommer%20att%20st%C3%A4llas%20in%20helt%20i%20%C3%A5r%20men%20%C3%A5terkommer%20n%C3%A4sta%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0AL%C3%A4s%20vidare%20h%C3%A4r%3A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Finfo_2020.pdf%5DInformation%202020%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1587468951&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=Info%202020&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png