Information 2019


 Gert Nilsson    29 mar : 23:00
 Inget    Blandat

info 2019

Den vårliga informationen finns via länken nedan.
Infoutskick med faktura skickas ut med brev eller epost.
Notera att årets stämma äger rum lördagen den 29 juni 2019.

Läs vidare här:
Information 2019


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=40&news_title=Information%202019&news_sef=information-2019&news_body=Den%20v%C3%A5rliga%20informationen%20finns%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0AInfoutskick%20med%20faktura%20skickas%20ut%20med%20brev%20eller%20epost.%20%0D%0ANotera%20att%20%C3%A5rets%20st%C3%A4mma%20%C3%A4ger%20rum%20l%C3%B6rdagen%20den%2029%20juni%202019.%0D%0A%0D%0AL%C3%A4s%20vidare%20h%C3%A4r%3A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Finfo_2019.pdf%5DInformation%202019%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1553900433&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=info%202019&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png