Gert Nilsson    12 sep. : 10:59
 Inget    Blandat

elkabel i marken

Att använda jordankare när man bygger, t ex ett skydd för sopkärlen, är väldigt praktiskt. Tänk då på att det finns elkablar i marken. Dessa kan ligga så grunt som 40 cm under marknivå. För att säkerställa att man inte slår ner jordankare i en kabel så kan Olseröds Elektriska kostnadsfritt märka ut var dessa finns.
Jordankare1Jordankare2


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=38&news_title=Elkablar%20i%20marken&news_sef=elkablar-i-marken&news_body=Att%20anv%C3%A4nda%20jordankare%20n%C3%A4r%20man%20bygger%2C%20t%20ex%20ett%20skydd%20f%C3%B6r%20sopk%C3%A4rlen%2C%20%C3%A4r%20v%C3%A4ldigt%20praktiskt.%20T%C3%A4nk%20d%C3%A5%20p%C3%A5%20att%20det%20finns%20elkablar%20i%20marken.%20Dessa%20kan%20ligga%20s%C3%A5%20grunt%20som%2040%20cm%20under%20markniv%C3%A5.%20F%C3%B6r%20att%20s%C3%A4kerst%C3%A4lla%20att%20man%20inte%20sl%C3%A5r%20ner%20jordankare%20i%20en%20kabel%20s%C3%A5%20kan%20Olser%C3%B6ds%20Elektriska%20kostnadsfritt%20m%C3%A4rka%20ut%20var%20dessa%20finns.%20%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A91px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fjordankare1.jpg%5B%2Fimg%5D%5Bimg%20style%3Dwidth%253A78px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fjordankare2.jpg%5B%2Fimg%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1536749993&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=elkabel%20i%20marken&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png