Kallelse till årstämma 2021


 Gert Nilsson    24 maj : 10:08
 Inget    Blandat

årsstämma 2021

Medlemmar hälsas välkomna till ordinarie årsstämma 2021 som äger rum på Furuboda Kursgård lördagen den 3 juli kl 10.00 i Aulan.
Inga motioner har inkommit till stämman.
Nedan finns länkar till dagordning och verksamhetsberättelse.

Dagordning för stämman
Förvaltningsberättelse för 2020


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=48&news_title=Kallelse%20till%20%C3%A5rst%C3%A4mma%202021&news_sef=kallelse-till-arstamma-2021&news_body=Medlemmar%20h%C3%A4lsas%20v%C3%A4lkomna%20till%20ordinarie%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202021%20som%20%C3%A4ger%20rum%20p%C3%A5%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd%20l%C3%B6rdagen%20den%203%20juli%20kl%2010.00%20i%20Aulan.%0D%0AInga%20motioner%20har%20inkommit%20till%20st%C3%A4mman.%20%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20dagordning%20och%20verksamhetsber%C3%A4ttelse.%20%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2021_stamma_dagordning.pdf%5DDagordning%20f%C3%B6r%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2020_forvaltningsberattelse.pdf%5DF%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202020%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_datestamp=1621850888&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=1625479201&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=%C3%A5rsst%C3%A4mma%202021&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png