Ordinarie föreningsstämma 2020


 Gert Nilsson    20 aug : 19:00
 Inget    Blandat

föreningsstämma

Styrelsen har nu beslutat om ett nytt datum för den uppskjutna ordinarie föreningsstämman.
Mötet blir lördagen den 10 oktober kl 10:00 och den hålls i Aulan på Furuboda Kursgård. Denna lokal är tillräckligt stor så att man kan hålla avstånd i dessa coronatider.

Välkomna!

Nedan finns länkar till kallelse och dokument till stämman:
Kallelse till stämman
Dagordning till stämman
Verksamhetsberättelse för 2019


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=45&news_title=Ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%202020&news_sef=ordinarie-foreningsstamma-2020&news_body=Styrelsen%20har%20nu%20beslutat%20om%20ett%20nytt%20datum%20f%C3%B6r%20den%20uppskjutna%20ordinarie%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mman.%20%0D%0AM%C3%B6tet%20blir%20l%C3%B6rdagen%20den%2010%20oktober%20kl%2010%3A00%20och%20den%20h%C3%A5lls%20i%20Aulan%20p%C3%A5%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%20Denna%20lokal%20%C3%A4r%20tillr%C3%A4ckligt%20stor%20s%C3%A5%20att%20man%20kan%20h%C3%A5lla%20avst%C3%A5nd%20i%20dessa%20coronatider.%20%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna%21%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20kallelse%20och%20dokument%20till%20st%C3%A4mman%3A%20%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fkallelse_2020.pdf%5DKallelse%20till%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fstamma_dagordning_2020.pdf%5DDagordning%20till%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2019_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202019%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_datestamp=1597950028&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=f%C3%B6reningsst%C3%A4mma&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png