Årsstämma 2018


 Gert Nilsson    10 jul : 17:04
 Inget    Blandat

årsstämma

Ordinarie årsstämma ägde rum den 30 juni på Missionshuset, Furuboda Kursgård. 45 personer närvarade.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2017
Resultaträkning för 2017
Balansräkning för 2017
Revisionsberättelse för 2017
Budget för 2019


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=37&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202018&news_sef=arsstamma-2018&news_body=Ordinarie%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%2030%20juni%20p%C3%A5%20Missionshuset%2C%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2045%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%2C%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20ekonomin.%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fprotokoll_2018.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2017_Forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202017%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fresultatrakning_2017.pdf%5DResultatr%C3%A4kning%20f%C3%B6r%202017%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fbalansrakning_2017.pdf%5DBalansr%C3%A4kning%20f%C3%B6r%202017%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Frevisionberattelse_2017.pdf%5DRevisionsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202017%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fbudget_2019.pdf%5DBudget%20f%C3%B6r%202019%5B%2Flink%5D%0D%0A&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1531242248&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=%C3%A5rsst%C3%A4mma&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png