Snöoväder i påsk


 Gert Nilsson    16 apr : 07:10
 Inget    Blandat

snö i påsk

Nu när vårvärmen äntligen kommer kan vi påminna oss om hur det såg ut för bara 2 veckor sen. Påskdagen den 1 april drev det in 25 cm blötsnö från havet. Tallarna blev helt nertyngda och många grenar knäcktes och ligger nu på marken eller hänger kvar uppe i träden.
Pask1
Vi kunde också hälsa på den stora snögubben.
Pask2
Vägarna kunde rensas ganska snabbt så på annandagen var det farbart igen.


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=35&news_title=Sn%C3%B6ov%C3%A4der%20i%20p%C3%A5sk&news_sef=snoovader-i-pask&news_body=Nu%20n%C3%A4r%20v%C3%A5rv%C3%A4rmen%20%C3%A4ntligen%20kommer%20kan%20vi%20p%C3%A5minna%20oss%20om%20hur%20det%20s%C3%A5g%20ut%20f%C3%B6r%20bara%202%20veckor%20sen.%20P%C3%A5skdagen%20den%201%20april%20drev%20det%20in%2025%20cm%20bl%C3%B6tsn%C3%B6%20fr%C3%A5n%20havet.%20Tallarna%20blev%20helt%20nertyngda%20och%20m%C3%A5nga%20grenar%20kn%C3%A4cktes%20och%20ligger%20nu%20p%C3%A5%20marken%20eller%20h%C3%A4nger%20kvar%20uppe%20i%20tr%C3%A4den.%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fpask1.jpg%5B%2Fimg%5D%0D%0AVi%20kunde%20ocks%C3%A5%20h%C3%A4lsa%20p%C3%A5%20den%20stora%20sn%C3%B6gubben.%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fpask2.jpg%5B%2Fimg%5D%0D%0AV%C3%A4garna%20kunde%20rensas%20ganska%20snabbt%20s%C3%A5%20p%C3%A5%20annandagen%20var%20det%20farbart%20igen.&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_datestamp=1523862651&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=sn%C3%B6%20i%20p%C3%A5sk&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png