Gert Nilsson    16 apr. : 07:10
 Inget    Blandat

snö i påsk

Nu när vårvärmen äntligen kommer kan vi påminna oss om hur det såg ut för bara 2 veckor sen. Påskdagen den 1 april drev det in 25 cm blötsnö från havet. Tallarna blev helt nertyngda och många grenar knäcktes och ligger nu på marken eller hänger kvar uppe i träden.
Pask1
Vi kunde också hälsa på den stora snögubben.
Pask2
Vägarna kunde rensas ganska snabbt så på annandagen var det farbart igen.


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=35&news_title=Sn%C3%B6ov%C3%A4der%20i%20p%C3%A5sk&news_sef=snoovader-i-pask&news_body=Nu%20n%C3%A4r%20v%C3%A5rv%C3%A4rmen%20%C3%A4ntligen%20kommer%20kan%20vi%20p%C3%A5minna%20oss%20om%20hur%20det%20s%C3%A5g%20ut%20f%C3%B6r%20bara%202%20veckor%20sen.%20P%C3%A5skdagen%20den%201%20april%20drev%20det%20in%2025%20cm%20bl%C3%B6tsn%C3%B6%20fr%C3%A5n%20havet.%20Tallarna%20blev%20helt%20nertyngda%20och%20m%C3%A5nga%20grenar%20kn%C3%A4cktes%20och%20ligger%20nu%20p%C3%A5%20marken%20eller%20h%C3%A4nger%20kvar%20uppe%20i%20tr%C3%A4den.%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fpask1.jpg%5B%2Fimg%5D%0D%0AVi%20kunde%20ocks%C3%A5%20h%C3%A4lsa%20p%C3%A5%20den%20stora%20sn%C3%B6gubben.%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fpask2.jpg%5B%2Fimg%5D%0D%0AV%C3%A4garna%20kunde%20rensas%20ganska%20snabbt%20s%C3%A5%20p%C3%A5%20annandagen%20var%20det%20farbart%20igen.&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1523862651&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=sn%C3%B6%20i%20p%C3%A5sk&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png