Gert Nilsson    19 maj : 08:23
 Inget    Blandat

Fiber

Grävningsarbetet är i stort sett klart på Hommevägen och Hillevägen. För Monsunvägen har det börjat i början på maj där bilderna är tagna.
Begransad
Gravare
Tillfälligt kommer vägarna att bli sämre med lös sand där man har grävt. Detta kommer att återställas men det kommer inte att ske förrän sanden har satt sig ordentligt, troligtvis i höst eller senare.
Kontrollera gärna så att inte några gränsstenar har blivit förstörda eller uppgrävda vid arbetet.


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=31&news_title=Gr%C3%A4vning%20f%C3%B6r%20fiber&news_sef=gravning-for-fiber&news_body=Gr%C3%A4vningsarbetet%20%C3%A4r%20i%20stort%20sett%20klart%20p%C3%A5%20Hommev%C3%A4gen%20och%20Hillev%C3%A4gen.%20F%C3%B6r%20Monsunv%C3%A4gen%20har%20det%20b%C3%B6rjat%20i%20b%C3%B6rjan%20p%C3%A5%20maj%20d%C3%A4r%20bilderna%20%C3%A4r%20tagna.%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fbegransad.png%5B%2Fimg%5D%0D%0A%5Bimg%20style%3Dwidth%253A300px%253B%5D%7Be_MEDIA_IMAGE%7D2018-11%2Fgravare.jpg%5B%2Fimg%5D%0D%0ATillf%C3%A4lligt%20kommer%20v%C3%A4garna%20att%20bli%20s%C3%A4mre%20med%20l%C3%B6s%20sand%20d%C3%A4r%20man%20har%20gr%C3%A4vt.%20Detta%20kommer%20att%20%C3%A5terst%C3%A4llas%20men%20det%20kommer%20inte%20att%20ske%20f%C3%B6rr%C3%A4n%20sanden%20har%20satt%20sig%20ordentligt%2C%20troligtvis%20i%20h%C3%B6st%20eller%20senare.%20%0D%0AKontrollera%20g%C3%A4rna%20s%C3%A5%20att%20inte%20n%C3%A5gra%20gr%C3%A4nsstenar%20har%20blivit%20f%C3%B6rst%C3%B6rda%20eller%20uppgr%C3%A4vda%20vid%20arbetet.%20&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1495182193&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=Fiber&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png