Information 2017


 Gert Nilsson    02 apr : 09:46
 Inget    Blandat

info 2017

Den vårliga informationen är på väg ut till medlemmarna. Den finns också via länken nedan.
Nytt för i år är att vi använder ett nytt redovisningssystem med ett separat fakturautskick via brev som skall förenkla hanteringen samt vår uppföljning av inbetalningarna.
Notera att årets stämma äger rum lördagen den 1 juli 2017.

Läs vidare här:
Information 2017


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=30&news_title=Information%202017&news_sef=information-2017&news_body=Den%20v%C3%A5rliga%20informationen%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20v%C3%A4g%20ut%20till%20medlemmarna.%20Den%20finns%20ocks%C3%A5%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0ANytt%20f%C3%B6r%20i%20%C3%A5r%20%C3%A4r%20att%20vi%20anv%C3%A4nder%20ett%20nytt%20redovisningssystem%20med%20ett%20separat%20fakturautskick%20via%20brev%20som%20skall%20f%C3%B6renkla%20hanteringen%20samt%20v%C3%A5r%20uppf%C3%B6ljning%20av%20inbetalningarna.%20%0D%0ANotera%20att%20%C3%A5rets%20st%C3%A4mma%20%C3%A4ger%20rum%20l%C3%B6rdagen%20den%201%20juli%202017.%0D%0A%0D%0AL%C3%A4s%20vidare%20h%C3%A4r%3A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Finfo_2017.pdf%5DInformation%202017%5B%2Flink%5D%0D%0A&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1491126363&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=info%202017&news_thumbnail=%2C%2C%2C%2C&news_sticky=0&news_template=default&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png