Långsiktsplan för vägunderhållet


 Gert Nilsson    06 jul : 15:18
 Inget    Blandat

långsiktsplan

Styrelsen har upprättat en långsiktsplan för underhållet av vägarna samt status för läget 2016, se länk nedan. Denna kommer att uppdateras vid behov eller minst vart 5:e år.

Långsiktsplan för vägunderhållet


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=27&news_title=L%C3%A5ngsiktsplan%20f%C3%B6r%20v%C3%A4gunderh%C3%A5llet&news_sef=&news_body=Styrelsen%20har%20uppr%C3%A4ttat%20en%20l%C3%A5ngsiktsplan%20f%C3%B6r%20underh%C3%A5llet%20av%20v%C3%A4garna%20samt%20status%20f%C3%B6r%20l%C3%A4get%202016%2C%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20Denna%20kommer%20att%20uppdateras%20vid%20behov%20eller%20minst%20vart%205%3Ae%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2FL%C3%A5ngsiktsplan_2016.pdf%5DL%C3%A5ngsiktsplan%20f%C3%B6r%20v%C3%A4gunderh%C3%A5llet%5B%2Flink%5D&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_datestamp=1467818305&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=l%C3%A5ngsiktsplan&news_thumbnail=&news_sticky=0&news_template&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png