Årsstämma 2015


 Gert Nilsson    13 jul : 15:00
 Inget    Blandat

årsstämma

Ordinarie årsstämma ägde rum den 4 juli på Furuboda Kursgård. 42 personer närvarade.
Stämman avklarades snabbt under ledning av vår ordförande Eddie Wettemark. På valbara poster blev det omval förutom som revisorssuppleant med nyval av Monica Dufvander.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2014
Ekonomisk redogörelse för 2014
Revisionsberättelse för 2014
Debiteringslängd för 2015
Budget för 2016


Kommentarer är avstängdautskriftsvänlig

Den här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=23&news_title=%C3%85rsst%C3%A4mma%202015&news_sef=&news_body=Ordinarie%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20%C3%A4gde%20rum%20den%204%20juli%20p%C3%A5%20Furuboda%20Kursg%C3%A5rd.%2042%20personer%20n%C3%A4rvarade.%0D%0ASt%C3%A4mman%20avklarades%20snabbt%20under%20ledning%20av%20v%C3%A5r%20ordf%C3%B6rande%20Eddie%20Wettemark.%20P%C3%A5%20valbara%20poster%20blev%20det%20omval%20f%C3%B6rutom%20som%20revisorssuppleant%20med%20nyval%20av%20Monica%20Dufvander.%0D%0A%0D%0ANedan%20finns%20l%C3%A4nkar%20till%20protokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%2C%20f%C3%B6rvaltningsber%C3%A4ttelse%20och%20ekonomin.%20%0D%0A%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2015_stamma_protokoll.pdf%5DProtokoll%20fr%C3%A5n%20st%C3%A4mman%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2F2014_forvaltningsberattelse.pdf%5DVerksamhetsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202014%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fekonomi_2014.pdf%5DEkonomisk%20redog%C3%B6relse%20f%C3%B6r%202014%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Frevision_2014.pdf%5DRevisionsber%C3%A4ttelse%20f%C3%B6r%202014%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fdebiteringslangd_2015.pdf%5DDebiteringsl%C3%A4ngd%20f%C3%B6r%202015%5B%2Flink%5D%0D%0A%5Blink%3De107_files%2Fbudget_2016.pdf%5DBudget%20f%C3%B6r%202016%5B%2Flink%5D%0D%0A&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_datestamp=1436799635&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=%C3%A5rsst%C3%A4mma&news_thumbnail=&news_sticky=0&news_template&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png