Årsstämma 2017
Ordinarie årsstämma ägde rum den 1 juli på Missionshuset, Furuboda Kursgård. 47 personer närvarade.
Som en informationspunkt presenterade Christian Edwardsson från Renhållningen Kristianstad hur sophanteringen blir i framtiden med fyrfackskärl.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin. Dessutom finns också Christians presentation.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2016
Ekonomisk redogörelse för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Debiteringslängd för 2017
Budget för 2018
Deltagare på stämman 2017
Presentation om framtida sophantering
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 10 juli 2017 - 22:02:49 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.