Årsstämma 2016
Ordinarie årsstämma ägde rum den 2 juli på Furuboda Kursgård. 32 personer närvarade.
Stämman avklarades snabbt under ledning av vår ordförande Eddie Wettemark. Bo Hansson tar över som kassör 2017 och Anita Andersson blir ersättare i stället.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2015
Ekonomisk redogörelse för 2015
Revisionsberättelse för 2015
Debiteringslängd för 2016
Budget för 2017
Deltagare på stämman 2016
 
Blandat Skrivet av Gert Nilsson torsdag 14 juli 2016 - 13:11:09 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.