Årsstämma 2015
Ordinarie årsstämma ägde rum den 4 juli på Furuboda Kursgård. 42 personer närvarade.
Stämman avklarades snabbt under ledning av vår ordförande Eddie Wettemark. På valbara poster blev det omval förutom som revisorssuppleant med nyval av Monica Dufvander.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2014
Ekonomisk redogörelse för 2014
Revisionsberättelse för 2014
Debiteringslängd för 2015
Budget för 2016
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson måndag 13 juli 2015 - 15:00:35 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Datum / Tid
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.