Grävning för fiber
Grävningsarbetet är i stort sett klart på Hommevägen och Hillevägen. För Monsunvägen har det börjat i början på maj där bilderna är tagna.
Begransad
Gravare
Tillfälligt kommer vägarna att bli sämre med lös sand där man har grävt. Detta kommer att återställas men det kommer inte att ske förrän sanden har satt sig ordentligt, troligtvis i höst eller senare.
Kontrollera gärna så att inte några gränsstenar har blivit förstörda eller uppgrävda vid arbetet.
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 19 maj 2017 - 08:23:13 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Information 2017
Den vårliga informationen är på väg ut till medlemmarna. Den finns också via länken nedan.
Nytt för i år är att vi använder ett nytt redovisningssystem med ett separat fakturautskick via brev som skall förenkla hanteringen samt vår uppföljning av inbetalningarna.
Notera att årets stämma äger rum lördagen den 1 juli 2017.

Läs vidare här:
Information 2017
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson söndag 02 april 2017 - 09:46:03 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Fibernät på gång
Hösten har kommit även till Furuboda men även hösten kan vara underbar.
En trevlig nyhet är att C4 Energi nu har bestämt att bygga ut fibernät i vårt område.

Ålfiskarens Samfällighetsförening har tecknat ett avtal med C4 Energi för att säkerställa att vägarna blir återställda i ursprungligt skick efter grävarbetena.

Enligt uppgift från projektledaren Fredrik Rosenberg kommer grävningarna att påbörjas i december 2016 och man börjar längs Hommevägen. Det kommer att läggas rör till samtliga fastigheter.

Kostnaden ligger på 13.500 kr alternativt 16.900 kr. Den högre kostnaden gäller om C4 Energi även gräver på tomten och tar hål i väggen. För den lägre kostnaden får man gräva själv. Priset gäller för de som anmält bindande intresse och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Kommer man efter att grävning är utförd så blir priset högre.

Ett öppet fibernät innebär att man själv kan välja vilken leverantör av bredband man önskar och likaså kanalpaket från olika leverantörer.
Ingen har alltså monopol på nätet.

I fiberanslutningen ingår en kundnod, en "burk" som behöver strömanslutning. Har du en router behöver du koppla den med kabel till kundnoden. Även TV och telefoni finns i tjänsteutbudet och då behöver du också koppla dessa med kabel från kundnoden.

Viktigt att beakta är att framtidens övervakningssystem vid sjukdom och nedsatt rörlighet kan ske via kamera direkt via fibern, som en utveckling av äldrevården eller olika bevakningssystem.
Övergången till fiber är början på en ny teknik, som sannolikt kommer att innefatta väsentligt fler möjligheter i framtiden.

Det finns mycket information på C4 Energis hemsidor, se http://www.c4energi.se/sv/fibernat/

På fiberkartan, http://c4.stadsnatsfabriken.se/connect/ kan man följa utbyggnaden. Där finns också anmälningsblanketter och information med exempel hur man kan ansluta router och TV.

För frågor till projektledaren, epost fredrik.rosenberg@fncab.se
eller via C4 Energi, Jörgen, tel 044-7807520

Även Eddie (eddie.wettemark@gmail.com 0703243609) och undertecknad kan svara på ev. frågor.
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 28 oktober 2016 - 07:03:54 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Riktlinjer för vinterväghållning
Vintern är på väg och då är det risk för snö och is.

Följande riktlinjer gäller för vinterväghållningen:

Avsikten är att tillgodose snöröjningen på billigaste sätt, utan att äventyra säkerhet eller bekvämlighet.

Nivå I mindre än 10 cm snö.
Ingen snöröjning. Alla personbilar kan ta sig fram med normala däck.
Kristianstads kommun har också fastlagt samma gräns för snöröjning.

Nivå II över 10 cm snö.
Plogning av samtliga huvudvägar.

Nivå III Över 15 cm snö.
Plogning och sandning av alla vägar.

Nivå IV Is-halka vid töväder.
Sandning av samtliga huvudvägar.

Synpunkter kan framföras till ordföranden eddie.wettemark@gmail.com

Det är enbart ordföranden eller dess ställföreträdare som kallar snöröjaren.
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson fredag 28 oktober 2016 - 07:01:32 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Årsstämma 2016
Ordinarie årsstämma ägde rum den 2 juli på Furuboda Kursgård. 32 personer närvarade.
Stämman avklarades snabbt under ledning av vår ordförande Eddie Wettemark. Bo Hansson tar över som kassör 2017 och Anita Andersson blir ersättare i stället.

Nedan finns länkar till protokoll från stämman, förvaltningsberättelse och ekonomin.

Protokoll från stämman
Verksamhetsberättelse för 2015
Ekonomisk redogörelse för 2015
Revisionsberättelse för 2015
Debiteringslängd för 2016
Budget för 2017
Deltagare på stämman 2016
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson torsdag 14 juli 2016 - 13:11:09 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Långsiktsplan för vägunderhållet
Styrelsen har upprättat en långsiktsplan för underhållet av vägarna samt status för läget 2016, se länk nedan. Denna kommer att uppdateras vid behov eller minst vart 5:e år.

Långsiktsplan för vägunderhållet
  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson onsdag 06 juli 2016 - 15:18:25 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Info och avgifter 2016
Information och avgiftsfakturan för 2016 är ännu inte utsänd till medlemmarna.
Lantmäteriverkat har lagt om rutinerna så vi har haft problem att få fram det aktuella fastighetsregistret i tid. Men nu har det anlänt och vi kommer att behandla det i helgen efter påsken så vi räknar med att utskicket kommer därefter under vecka 14.

  Kommentarer är avstängda
Blandat Skrivet av Gert Nilsson lördag 26 mars 2016 - 18:10:09 utskriftsvänlig Skapa PDF av denna nyhetsartikel
Gå till sida  1 2 3 
Fler notiser
Grävning för fiber Gert Nilsson @ (19 maj : 08:23) (Blandat)
Information 2017 Gert Nilsson @ (02 apr : 09:46) (Blandat)
Fibernät på gång Gert Nilsson @ (28 okt : 07:03) (Blandat)
Årsstämma 2016 Gert Nilsson @ (14 jul : 13:11) (Blandat)
Info och avgifter 2016 Gert Nilsson @ (26 mar : 18:10) (Blandat)
Årsstämma 2015 Gert Nilsson @ (13 jul : 15:00) (Blandat)
Fiber i området via C4 Energi Gert Nilsson @ (05 jun : 19:10) (Blandat)
Info och avgifter 2015 Gert Nilsson @ (08 mar : 18:05) (Blandat)
Ny elkabel Gert Nilsson @ (17 feb : 19:07) (Blandat)
Belysning längs Hommevägen Gert Nilsson @ (17 feb : 19:07) (Blandat)
Datum / Tid
 
Denna webbplats drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL License.